Kirjoittaja Aihe: HALLITUKSEN TIEDOTE, SULANMAAN RNB-LUOKKIEN SM-ARVOT, VUL LIITTOKOKOUS 9.4.2017  (Luettu 426 kertaa)

Olli Pohjantuli

  • Ylläpitäjä
  • Seniori
  • ****
  • Viestejä: 307
  • Hopevuoren Frog 1992-2009
Tässä hallituksen kirjelmä jäsenistölle.

Aiheesta avataan myös kommentoitava aihe yleisen keskustelun puolelle.
Tiedoksi RNB-luokan mahdollisiin SM-arvoihin liittyen:

Hallituksella ei ole ollut tapana kommentoida facebook –keskusteluja eikä tee sitä varsinaisesti nytkään.

 VUL:n (Suomen valjakkourheilijoiden liitto ry) liittokokouksessa 9.4.2017 oli esillä AVEK:n (Arktiset vetokoirat ry) esitys RNB luokkien mahdollisten SM -arvojen saamiseksi jatkossa myös sulanmaan kisoista talvikisojen tapaan edellyttäen, että luokissaan on ensiksi riittävästi muita kuin RNB 1 ja RNB 2 ajajia. AVEKin esityksessä SM-arvot olisi ulotettu koskemaan myös koirajuoksu ja 1- ja 2:n koiran kanssakilpailijoille sekä 4-6-8 luokkiin. VUL:n hallituksen esitys liittokokoukselle oli että mahdolliset ko. SM-arvot koskisivat vain 4-6- ja 8 koiran luokkia.

Suomalaisen Siperianhuskyseura ry:n (SHS ) hallitus käsitteli tätä asiaa kokouksessaan 28.3.2017. 

Taustaa: Facebook- keskusteluissa on ollut myös paljon paikkansa pitämätöntä tietoa ja informaatiota. SHS:n hallitus ei lähde tässä niitä oikomaan, mutta haluaa tuoda esiin muutamia faktoja joita tähän asiaan liittyy. Hallitus ei ollut etukäteen tietoinen VUL:n liittokokouksessa käsiteltävistä asioista. Käsiteltävät asiat hallitus sai tietoonsa vasta noin kaksi (2) viikkoa ennen kokousta saamastaan kokouksen esityslistasta.

Jälkeenpäin todettiin että hallituksen yksittäiset jäsenet olivat kuulleet AVEK.ssa keskustellun tällaisesta mahdollisuudesta, mutta että se tulee VUL:n liittokokouksen käsittelyyn 9.4.2017, siitä hallituksen jäsenillä ei ollut tietoa.  Hallitus uumoili tosin että ko. liittokokouksessa voi olla jotain mielenkiintoista myös SHS:aa koskevaa. Tämä siitä syystä että yksi SHS:n jäsen pyysi useaan kertaan valtakirjaa edustaakseen  SHS:aa VUL.n liittokokouksessa. Syytä pyyntöönsä ko. henkilö ei kertonut. Todettakoon että koska yleensä vapaaehtoisuutta ja talkoolaisia ei löydy etsimälläkään ko. aktiivisuus  herätti mielenkiintoa.

 SHS:n hallituksen jäsenet ovat tehtäviinsä jäsentensä valitsemia ja ovat tehtävistään myös vastuussa niinpä ”avointa valtakirjaa” ei pyynnöistä huolimatta ao. henkilölle tässä vaiheessa annettu. Toteamuksena että jälkikäteen on tullut esille että tästä AVEK.n esityksestä ovat olleet tietoisia jo pitkään monet SHS:n jäsenet ja myös SHS:n toimintaa ajatellen ulkopuoliset henkilöt, mutta hallituksen tietoisuuteen se ei aiemmin todellakaan tullut.
Näitä informaatiokatkoksia pohditaan ja pyritään tietysti välttämään jatkossa.

Keskusteluista hallituksen 28.3.2017 kokouksessa ko. asiasta voidaan todeta seuraavaa. Ensi alkuun tuntui selvältä ja hienolta että tämmöinenkin mahdollisuus voisi tulla nyt kyseeseen. Keskustelun myötä esiin nousi kuitenkin myös seikkoja jotka saivat hallituksen miettimään asiaa laajemmin. Esiin nousi kysymyksiä jotka laittoivat miettimään että ko. mahdollisuus ei ole välttämättä pelkästään positiivinen asia siperianhuskyrodun kannalta.

Hallitus päätti yksimielisesti esittää VUL: hallitukselle että ko. asiassa, mahdollisten RNB –arvojen saamisesta otettaisiin ”aikalisä” ja asia pistettäisiin ns. hyllylle mahdollista tulevaa käsittelyä varten. Käytännössä tämä tarkoitti sitä että ko. ehdotusta tuli ehdottaa hylättäväksi tässä vaiheessa. Hallitus päätti myös että VUL:n liittokokouksen 9.4.2017 jälkeen tästä asiasta tullaan keskustelemaan oman jäsenistön lisäksi myös mahdollisesti muiden rotujärjestöjen ja esim. VUL:n kanssa. Tämän myötä tehdään päätös otetaanko asia uudelleen esiin ja tehdäänkö VUL:lle uusi esitys SHS:n nimissä ja/tai yhteisesityksenä muiden järjestöjen kanssa.   

SHS:n hallituksen itsestään selvänä ajatuksena 28.3.2017 oli että asiaan liittyvä keskustelu käydään SHS:n jäsenten omalla virallisella informaatiokanavalla SHS-forumilla (www.siperianhusky.fi). Toteamuksena että tuolloin ei vielä päätetty miten tästä asiasta tehtävät päätökset tullaan jatkossa tekemään eikä aikataulusta sovittu.

Näin jälkikäteen ajatellen vaihtoehtoina lienevät ainakin SHS:n omalle jäsenistölle suunnattu neuvoa antava äänestys  SHS-forumilla, asian vieminen SHS:n yleiseen kokoukseen  tai  hallituksessa tehtävä päätös.

 Hallituksen toiveena on että ennen mahdollisia äänestyksiä ja/tai muita päätöksiä asiaan liittyen käytäisiin mahdollisimman laajaa keskustelua jäsenistön keskuudessa.

 Nyt on meneillään Suomalaisen Siperianhuskyseura ry:n (SHS) 50-vuotisjuhlavuosi. Tästäkin asiasta tehtävällä päätöksellä on osaltaan vaikutusta siihen minkälainen Suomalainen Siperianhusky on seuraavan 50 –vuoden päästä.

SHS:n hallituksen 28.3.2017 asiasta käymässä keskustelussa nousi esiin monia kysymyksiä.  Sen kummemmin tärkeys- tms. järjestykseen laittamatta jatkossa on esitetty näistä muutamia.  Näihin ja toivottavasti myös muihin esille nouseviin (puolesta ja vastaan) ajatuksiin ja kysymyksiin liittyen toivomme jatkossa tälle palstalle vilkasta ajatusten vaihtoa.

Ohessa siis joitain SHS:n hallitukselle 28.3.2017 esiin nousseita (sensuroimattomia) kysymyksiä.

-Palveleeko mahdollinen muutos sekä siperianhuskya rotuna että SHS-seuraa ja kaikkia sen jäseniä (kilpailijat, ”sohvamusherit”, retkeilijät, kasvattajat…
Siperianhusky on hieno, upea koira mutta valitettavasti se ei ainakaan vielä osaa itse puhua tai kirjoittaa. Tämä on meidän siperianhuskyihmisten tehtävänä. Mitä tämä mahdollinen muutos tarkoittaa Suomalaisen Siperianhuskyn kannalta. Mitä mahdollisia etuja/haittoja. Rotuna ? Kilpailumielessä ?
-Siperianhuskya ”testataan” nyt sekä lyhyillä-, keskipitkillä että pitkillä matkoilla. Ohjaavatko mahdolliset sulanmaan kilpailut jotka ainakin toistaiseksi toteutetaan pelkästään lyhyillä matkoilla kiinnittämään jopa liiaksi huomiota nopeuteen mahdollisten muiden tärkeiksi ja vähemmän tärkeiksi koettujen ominaisuuksien (kestävyys, ruokahalu, luonne, työskentelyhalukkuus ja muu ”korvien väli”, sosiaalisuus………ym. ym…. Pitäisikö myös muita ominaisuuksia mitata ja jos niin miten, ja pitäisikö myös niistä jakaa arvoja/titteleitä ? Ja jos niin koirille vai ihmisille ?
- Ohjaavatko sulanmaan kilpailut  jalostuksessa ohjaamaan kehittämään turkitonta, lämpöä kestävää siperianhuskya ? Mitä tarkoittaa arktinen vetokoira ja/tai –Siperianhusky-rekikoira ?
Ovatko lämpötila ym. ohjeistukset tällä hetkellä riittäviä/oikeita turvaamaan koirien kannalta turvallisen kilpailun. Tarvitaanko tässä yhteydessä myös tämän(kin) asian pohtimista.
Miksi kilpailijoita ja kilpailuja pitäisi rajoittaa. Eikö kilpailijoilla ole oikeutta halutessaan kilpailla. Miksi arvoja/titteleitä ei heidän halutessaan voisi jakaa vaikka enemmänkin.
Eläinsuojelulliset näkökulmat ja ns. suuri yleisö. Ohjaako mahdollinen RNB-SM-arvomuutos ihmisiä siirtymään siperianhuskyihmisiä  enemmän siirtymään sulanmaan sprinttiin. Malttavatko etenkään vasta-alkajat ja vähemmän koiriaan treenanneet ajaa koiriaan niiden ehdoilla kun kokeneemmillekin ajajille voi sattua kaikenlaista jo talvikisoissa ?
Jos kerran talvella ko. RNB-arvoja jaetaan niin miksei näin voi tehdä myös sulalla maalla ?
Mitä mahdollinen muutos tarkoittaa nimenomaan siperianhusky-koiran kannalta. Mahdolliset arvot tulevat kilpailijoille/ihmisille, ei koirille. Mitä tarkoittaa se että SHS on rotujärjestö, kenen etu menee ykköseksi ?
Pitäisikö ko. arvot rajata vain 4-6-8 koiran luokkiin vai jakaa myös AVEK:n esittämällä tavalla myös juoksupuolelle ja pienempiin 1-2 koiran luokkiin. Samoja siperianhuskyjahan ovat kaikki ja näiden kanssa kisaajat kilpailijoita myös. Miksi toisille jaettaisiin arvo ja toisille ei. Onko 8- koiran luokka isoin sallittu, eikö isommilla valjakoilla voi ajaa. Onko 4-6-8 koirien luokassa liikaa luokkia riittäisikö esim. 4- ja 8 koiran luokat. Jaettaisiinko arvoja myös muille kuin RNB1 ja RNB2 luokille. Esim. ”Dopperit”, seisojat- ym rekisteröidyt rodut.
Edellä on mainittu joitain ajatuksia ja kysymyksiä jotka edelsivät SHS:n hallituksessa tehtyä ”pöydälle jättämis” –esitystä. Hallitus olisi toki voinut tehdä jonkun päätöksen suuntaan tai toiseen mutta ei halunnut tehdä. Tätä on jäsenistöllä täysi oikeus kritisoida. Yhtäkaikki SHS:n jäsenistöllä on nyt mahdollisuus vaikuttaa siihen mitä tässä asiassa jatkossa päätetään. Viedäänkö mahdollinen sulanmaan kisojen RNB:luokkien SM-arvoesitys SHS:n nimissä uudelleen VUL:n liittokokoukseen vai jatketaanko kuten tähänkin asti.

Jäsenistö, Olkaa hyvä ja ottakaa asiaan kantaa. (Erillisessä avatussa keskustelussa.)

SHS HALLITUS 11.4.2017
« Viimeksi muokattu: 11.04.17 - klo:22:02 kirjoittanut Olli Pohjantuli »


Arktista kauneutta ja käytännöllisyyttä, siperianhusky!